Chính sách Bảo mật thông tin

Chào mừng bạn đến với SearchHomeVN! Chúng tôi tôn trọng và đánh giá cao sự tin tưởng của bạn đối với việc chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin dưới đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Thu Thập

   – Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, và thông tin thanh toán.
   – Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

2. Sử Dụng Thông Tin

   – Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, quản lý tài khoản của bạn, gửi thông tin và cập nhật về các sản phẩm và dịch vụ mới, và liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn hoặc trang web của chúng tôi.
   – Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin không cá nhân thu thập từ cookie để phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

3. Bảo Vệ Thông Tin

   – Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ nó khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.
   – Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trong trường hợp cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc theo yêu cầu pháp luật.

4. Quyền Lợi và Lựa Chọn

   – Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi trực tiếp.
   – Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập của bạn vào một số tính năng của trang web của chúng tôi.

5. Thay Đổi Chính Sách

   – Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật thông tin này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng tải.
Việc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với chính sách bảo mật thông tin này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ. Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.