Điều Kiện và Điều Khoản

Chào mừng bạn đến với SearchHomeVN! Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều kiện và điều khoản sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều kiện và điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào dưới đây, vui lòng ngưng việc sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Nội Dung

   – Các thông tin, bài viết, hình ảnh và tài liệu khác trên trang web SearchHomeVN được cung cấp với mục đích chỉ mang tính chất thông tin và giáo dục. Chúng không phải là tư vấn đầu tư chính xác cho mọi trường hợp cụ thể.
   – Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web của chúng tôi.

2. Quyền Sở Hữu

   – Mọi nội dung trên trang web SearchHomeVN, bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh và tài liệu, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp phép.
   – Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Trách Nhiệm

   – Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi, kể cả nhưng không giới hạn vào các mất mát dữ liệu hoặc thiệt hại tài chính.

4. Liên Kết Tới Trang Web Thứ Ba

   – Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới các trang web thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó.

5. Sửa Đổi Điều Kiện và Điều Khoản

   – Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều kiện và điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

6. Chấp Nhận và Tuân Thủ

   – Việc sử dụng trang web SearchHomeVN đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ tất cả các điều kiện và điều khoản được nêu trên.
Cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều kiện và điều khoản của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.